VCN PHƯỚC LONG – CHỊ TIÊN

Với góc nhìn là một người trẻ, một người muốn gắn kết với những hoài niệm. Retro style sinh ra để làm điều đó.
Những điều mới mẻ nằm trong những hoài niệm cũ.