JAMONA HEIGHTS – A.KHƯƠNG

Chìa khóa để làm nên một công trình không gian sống thiết kế mở chính là sự phân vùng khéo léo. Nói cách khác, bạn cần phải quyết định các chức năng cần thực hiện đối với các khu khác nhau trong không gian nhà bạn và sau đó trang trí chúng cho phù hợp.
🌿🌿🌿
Dự án: Jamona Heights – Quận 7
Chủ đầu tư: Anh Khương
Diện tích: 91m2
———————