𝐂𝐓𝟒 𝐏𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐇𝐀̉𝐈 – 𝐂𝐇𝐈̣ 𝐋𝐀̀𝐈

Lựa chọn nội thất là một đầu tư tốn kém và lâu dài. Tự mua từng phần của nội thất sẽ không đẹp, tiện dụng, dễ dàng như làm nội thất trọn gói theo thiết kế. Ngược lại chi phí cho làm nội thất theo thiết kế có thể cao hơn tự làm toàn bộ khoảng 10-15%.
 Làm nội thất trọn gói không dành cho tất cả. Mà chỉ phù hợp khi bạn muốn trao lựa chọn về thiết kế cho người kiến trúc sư có chuyên môn, sẵn sàng cho một không gian sống đẹp, hiện đại, làm một lần duy nhất và ít phải thay đổi theo thời gian.